<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9123432221727993451\x26blogName\x3dBilgi+Seli\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bilgiseli.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bilgiseli.blogspot.com/\x26vt\x3d-4842712886373334541', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

<$


Türk menşeili ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik Anonim Şirketi'nin bütün dünyaya hediyesi olan önemli buluşu "Erke Dönergeci"nin, 2006 yılındaki basın toplantılarından sonra internet patentinin ortaya çıkmasının ardından, çalışma prensipleri ve hareket halindeki görüntüleri.
Not: Videonun orjinalliğiyle ilgili resmi bir duyuru söz konusu değil. Konuyla iliglii Mehmet'in daha önce yazdığı
Uçangaçlı Dönergeç yazısını okuyabilirsiniz.

Etiketler: , ,

p>

Yazar: <$aylak adamraquo; Yorumlar:

<$


Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google’a rakip geldi. Google’den ayrılan mühendislerin yarattığı yeni arama motoru www.cuil.com yayın hayatına başladı.

Bağlantı: "Google’a rakip geldi: cuil.com"
p>

Yazar: <$aylak adamraquo; Yorumlar:

<$


GSM'ciler 10 milyon aboneden pay kapmak için savaş hazırlığında. Daha nönce de 3G teknolojisi üzerine yazdığım yazıda belirttiğim gibi artık tam olarak savaş başladı. Numara taşınabilirliği bu yıl sonuna doğru geliyor. İşte GSM şirketleri ve stratejileri:

TURKCELL
* Önceliği mevcut 35 milyon aboneyi tutmak.
* Kampanyaları cazip hale getirecek.
* Farklı fiyat teklifleri devam edecek.
* Kaliteli iletişim için yatırımlarını 800 milyon dolara çıkardı.
* Altyapıyı iyileştirmeyi sürdürüyor.
* Marka işbirlikleri sürecek.

AVEA
* Türk Telekom'un desteğini arkasına aldı.
* Teknik altyapısını hazırladı.
* Merkezi Referans Veritabanı'nın kurulumu tamamlandı.
* İnternet sayfasında aboneleri bilgilendirmek için bir bölüm açtı.
* Abonelerin kimlik bilgilerinin doğrulanması aşamasına geçti.
* En büyük kozu kamu personeline yönelik tarife seçenekleri.

VODAFONE
* Küresel deneyimi Türkiye'ye taşıyacak.
* En güçlü silahı cazip kampanyalar.
* Bir ay içinde büyük bir lansman planlıyor.
* Çok seçenekli tarifeleri gündeme getirecek.
* Şirket uzun zamandır kullandığı numarasını değiştirmek istemeyen aboneyi hedefliyor.

Not: Haberde geçen Vodafone'un büyük lansmanının iPhone olduğunu sadece ben düşünmüyorum, değil mi?

"GSM'ciler 10 milyon aboneden pay kapmak için savaş hazırlığında..."

Etiketler: ,

p>

Yazar: <$aylak adamraquo; Yorumlar:

<$

Dinamik Kule adı verilen 80 katlı binanın her katında bulunan prefabrik dairelerin her biri de birbirlerinden bağımsız devinim halinde olacak. Böylece binanın şekli de sürekli değişecek.

"Dubai’ye devinen bina geliyor"

Etiketler: , ,

p>

Yazar: <$Adsızraquo; Yorumlar:

<$

Uzun zamandır buraya uğramıyoruz. Farkındayız. Mehmet'in de benim de işler yoğun olunca bir zaman ayırıp burayı ayakata tutamadık. Takdir edersiniz ki birçok yazıyı yazmak için gerçekten araştırmak, okumak, takip etmek ve güncel kalmak gerekiyor ki bu da oldukça zaman alıyor. Bundan sonrası için en azından vakit buldukça daha kısa ama güncel haberleri ve bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunu bir söz olarak algılamayın tabiki ama en ezından bir çabamız olduğu biline :)

Etiketler:

p>

Yazar: <$Adsızraquo; Yorumlar: