<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9123432221727993451\x26blogName\x3dBilgi+Seli\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bilgiseli.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bilgiseli.blogspot.com/\x26vt\x3d-4842712886373334541', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

<$


Yakin bir gelecekte arabaniz yolda giderken ayni zamanda diger araclarla haberlesecek. Filmlerdeki gibi kendi kendine giden arabayi yollarda henuz gormemiz mumkun degil ama ondeki araba fren yapinca veya kavsaktan karsimiza bir araba cikacaksa haber veren bir arabamiz olabilir. Hatta acil durumlarda frene otomatik olarak basilmasini saglayacak bir teknoloji belki de ileride hayatimizi kurtaracak.

Bu teknolojinin temel mantigi aslinda karmasik degil, her aracta bir GPS alicisi ve kablosuz bir verici olacak. Bu kablosuz verici ile her araba koordinatlarini, hiz ve yon bilgilerini yakinindaki araclara bildirecek, ayni zamanda, diger araclardan da bu bilgileri alacak. Bunun yanisira yol kenarindaki alicilar yoluyla her arabanin konumu merkezi bir yerden de takip edilebilecek. Temel mantik basit olsa da uygulamada onemli engeller var tabi, verilerin cok hizli islenmesi gerekiyor, ayrica kablosuz baglanti her zaman guvenilir olmayabilir.

Bu sistemin bazi durumlarda insanin yerine karar vermesi insanin aklina bazi soru isaretleri getiriyor. Mesela ilerde bir gun, araba kendiliginden fren yaptigi icin birisi zarar gorurse bunun sorumlusu kim olacak? Veya arabalarin bir merkezden izlenebilmesi insanlarin yasadisi yollardan takip edilebilmesini saglayabilir. Zaten ahlaki problemler dogurmayan bir yeni teknoloji gorurseniz bana haber verin lutfen.

Bu teknolojiyle Google da ilgilenmekteymis (sasirmadiniz degil mi?) Bu sayede arabamizla giderken yakinlardaki bir restoran reklamlarini google vasitasiyla almamiz mumkun olabilecekmis.

Butun bunlar guzel de eger polislerde bu sistem sayesinde yuksek hiz yapip yapmadigimizi kontrol edip, cezalarini otomatik olarak arabaya gonderirlerse ne yapariz bilmiyorum.


Etiketler:

p>

Yazar: <$mehmetraquo; Yorumlar:

<$

Küresel ısınmanın temeldeki nedeni daha önce de belirttiğimiz gibi sera gazlarının atmosferdeki oranın gün geçtikçe artması. Tabiki bu artmanın belli sebepleri var hepsinin altında bizim imzamız var. Birleşmiş Milletler’in ilkini Şubat ayında gerçekleştirdiği Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin Nisan ayında düzenlenen ikincisinden sonra da bir rapor yayınlandı. İlk toplantı sonrası yayınlanan “İklim Değişikliği 2007 : Fiziki Bilimsel Temelleri” raporunda son yarım yüzyılda gözlemlenen ısınmanın %90’nından fazlasının insan akitiviteleri sebebiyle olduğunu açıklamıştı. Son rapor (Etkiler, Adaptasyon ve Hassasiyet) ise, artan ısınmanın insanları ve ekosistemi şimdiden etkilediğini ve gelecekte olabilecek senaryoları içeriyor. BM’nin panelinden çıkaran rapordan önce yayınlanan başka yayınlarda da zaten bu konu vurgulanmıştı. Örneğin bundan tam 8 yıl önce Richard B. Alley, Jean Lynch-Stieglitz, and Jeffrey P. Severinghaus tarafından Proceedings of the Natioanal Academy of Science dergisinde yayınlanan “Global Climate Change” (Global İklim Değişikliği) makalesinde global ısınmanın insanların aktivitelerinden kaynaklanmış olabileceği şöyle vurgulanmış:

“New, highresolution analyses of sediment cores using multiproxy and physically based transfer functions allow increasingly confident interpretation of these past changes as having been caused by ‘‘band jumps’’ between modes of operation of the climate system. Recurrence of such band jumps is possible and might be affected by human activities.”

BM’nin son raporunun ve son dönemlerdeki araştırmaların içeriği hiç de iç açısı değil. Önce şu nada dengede gtmeyen bazı konulara değinelim:

Bunları ve bunlar gibi birçok değişikliği görmek mümkün çevremizde. Bütün bu değişiklikler çevremizde olurken bizler de bunların doğurduğu sonuçlardan etkileniyoruz ve etkilenmeye devam edeceğiz. Zaman içerisinde bu etkiler tahminimizin çok daha ötesine geçecek. Bir dahaki yazıda gelecekle ilgili korkunç öngörüleri, alınmaya çalışılan önlemleri, önlemlerle ilgili engelleri, sebeplerini ve neler yapıldığını ve yapabileceğimizi konuşacağız. Bu yazıdan önce “Küresel Isınma” kavramını daha iyi anlamak adına, Bush’u küresel ısınma konusunda yalan söylemekle suçlayan –ki bence sonuna kadar doğru- Al Gore’un “Inconvinient Truth” filmini izlemenizi tavsiye ediyorum.

Küresel Olarak Isınıyoruz (1)

Etiketler:

p>

Yazar: <$Adsızraquo; Yorumlar: