<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9123432221727993451\x26blogName\x3dBilgi+Seli\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://bilgiseli.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bilgiseli.blogspot.com/\x26vt\x3d7293253217523931086', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

<$


Bana anlamsız görünen birçok konuda bilim adamlarının yaptıkları araçtırmaların zaman ilerledikçe benim o zaman farkında olamayacağım kadar uzak olduğum konularda ciddi yararları olabildiğini biliyorum. Ancak bu seferi konu bana çok enteresan geldi. Şöyle ki: bilim adamları üşenmeyip bir sineği ezerek öldürmenin neden zor olduğunu araştırmışlar. Sonuçta, sineklerin vurulmaktan kaçıp kurtulma yeteneklerini, hızlı çalışan beyinlerine ve bir sonraki hareketi planlama yetilerine borçlu olduklarını bulmuşlar.

Etiketler: ,

p>

Yazar: <$aylak adamraquo; Yorumlar:

<$

Harry Potter'ın görünmez pelerini çok yakında gerçek olacak gibi görünüyor. Yıllardır insanlığın en çok istediği özelliklerden biri olan görünmezliğin çizgi romanlardan çıkıp bilim adamlarının çalışmalarıyla gerçek dünyayla buluşmasına az kaldı.
Berkley'deki Kaliforniya Üniversitesinden Xiang Zhang'nin önderliğinde ilerleyen projede yaşanan gelişme geçtiğimiz hafta Nature ve Science dergilerinde yayınlandı ve ışığı kırarak asıl cismin üzerinden akmasını sağlayan üç boyutlu maddelerin geliştirildiği açıklandı.
Detayları ve görünmezliği bilimadamlarının nasıl sağlamaya çalıştıklarıyla ilgili çalışmaları aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz:

Etiketler: ,

p>

Yazar: <$aylak adamraquo; Yorumlar:

<$

Türkiye'nin en büyük gıda perakendecisi olan Migros, Koç Hollding'ten sonra yeni sahibi ile birlikte büyümeye devam ediyor. ilk satın alma Hamoğlu Holding'e ait Maxi Marketlerle gerçekleşti. Bundan sonrasi için perakende pazarında satınalmalar devam edecek ve pazarda satınalmalarla birlikte yeni büyük oyuncular oluşacak gibi görünüyor. Özellikle yerel zincirler başka yerel zincirleri satın alarak büyümeyi tercih ediyorlar. Aynı şekilde pazarın asıl büyük oyuncuları da benzer bir yoldan gitmeye devam edecek görünüyorlar.

İlgili Link: "Migros, uzun süredir flört ettiği Maxi marketleri bünyesine kattı" (Referans)
p>

Yazar: <$aylak adamraquo; Yorumlar: