<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9123432221727993451\x26blogName\x3dBilgi+Seli\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bilgiseli.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bilgiseli.blogspot.com/\x26vt\x3d-4842712886373334541', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

<$


Yakin bir gelecekte arabaniz yolda giderken ayni zamanda diger araclarla haberlesecek. Filmlerdeki gibi kendi kendine giden arabayi yollarda henuz gormemiz mumkun degil ama ondeki araba fren yapinca veya kavsaktan karsimiza bir araba cikacaksa haber veren bir arabamiz olabilir. Hatta acil durumlarda frene otomatik olarak basilmasini saglayacak bir teknoloji belki de ileride hayatimizi kurtaracak.

Bu teknolojinin temel mantigi aslinda karmasik degil, her aracta bir GPS alicisi ve kablosuz bir verici olacak. Bu kablosuz verici ile her araba koordinatlarini, hiz ve yon bilgilerini yakinindaki araclara bildirecek, ayni zamanda, diger araclardan da bu bilgileri alacak. Bunun yanisira yol kenarindaki alicilar yoluyla her arabanin konumu merkezi bir yerden de takip edilebilecek. Temel mantik basit olsa da uygulamada onemli engeller var tabi, verilerin cok hizli islenmesi gerekiyor, ayrica kablosuz baglanti her zaman guvenilir olmayabilir.

Bu sistemin bazi durumlarda insanin yerine karar vermesi insanin aklina bazi soru isaretleri getiriyor. Mesela ilerde bir gun, araba kendiliginden fren yaptigi icin birisi zarar gorurse bunun sorumlusu kim olacak? Veya arabalarin bir merkezden izlenebilmesi insanlarin yasadisi yollardan takip edilebilmesini saglayabilir. Zaten ahlaki problemler dogurmayan bir yeni teknoloji gorurseniz bana haber verin lutfen.

Bu teknolojiyle Google da ilgilenmekteymis (sasirmadiniz degil mi?) Bu sayede arabamizla giderken yakinlardaki bir restoran reklamlarini google vasitasiyla almamiz mumkun olabilecekmis.

Butun bunlar guzel de eger polislerde bu sistem sayesinde yuksek hiz yapip yapmadigimizi kontrol edip, cezalarini otomatik olarak arabaya gonderirlerse ne yapariz bilmiyorum.


Etiketler:

p>