<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9123432221727993451\x26blogName\x3dBilgi+Seli\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bilgiseli.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bilgiseli.blogspot.com/\x26vt\x3d-4842712886373334541', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

<$


Bugun size Amerikan Gizli Servisi'nin bir detektiflik yonteminden bahsedecegim. Hem de oyle e-postalarla dolasan komplo teorileri gibi degil, en sahicisinden. Kaynaklarim da cok guvenilir. MSN'in bilgisayarinizdaki dosyalari CIA'e gonderdigine inaniyor musunuz? Inanmayin. Ama renkli lazer yazicinizin sizin takip edilmenize yol acabilecegine inanabilirsiniz.
Efendim meselenin ozu su: Amerikan hukumeti renkli lazer yazici ureten firmalardan kucuk bir ricada bulunmus. Bu ricaya uyan firmalarin renkli yazicilari bastiklari dokumanlarin uzerine gozle gorulemeyen sari renkli kucuk noktalar basiyorlarmis. Bu noktalar gizli bir kodlama yontemiyle dokumanin basildigi tarih, saat ve yazicinin seri numarasini iceriyormus. Eger renkli lazer yazicinizdan cikardiginiz kagidi mavi isiga tutup bir buyutec yardimiyla incelerseniz bunlari siz de gorebilirsiniz. Basilan noktalar cok kucuk ve sari renkli oldugu icin bunu ciplak gozle gormek mumkun degil. Fakat uygun ekipman ve yazilimla bunlari okuyup analiz etmek mumkun.
Gizli servis bu uygulamanin evrak sahteciligi veya kalpazanlik gibi suclarin faillerini bulmaya yaradigini soyluyor. Tipik bir senaryo soyle isliyor: Ele gecirilen sahte para veya bilet uzmanlar tarafindan inceleniyor. Gizli noktalar yardimiyla yazicinin seri numarasi elde ediliyor. Buyuk ihtimalle yaziciyi satan firmada hangi seri numarali yaziciyi kimin aldiginin bilgisi oldugu icin sahtecilik yapilan yaziciyi kimin aldigi tespit ediliyor, boylelikle sahtecilik yapanlarin izi surulebiliyor. Hollanda'da bu yontem kullanilarak sahte tren bileti basanlar yakalanmis. Fakat tahmin edebileceginiz gibi bu ozelligin pek de masum olmayan baska pek cok kullanimi olabilir. Mesela Amerikan Sivil Ozgurlukleri Birligi 2001'den bu yana FBI'in 1100 dokumani bu yontemle takip ettigi ve bu dokumanlar icinde GreenPeace gibi zararsiz orgutlerin dokumanlarinin da bulundugunu acikladi.
Bu teknolojiyi kesfeden "Electronic Frontier Foundation" bu konuda ciddi bir arastirma surduruyor. Bu sayfada hangi model yazicilarin bu noktalari bastigini, bu noktalarin icerdigi bilgilerin nasil okunabilecegine iliskin bilgiler var.
Dogrusunu isterseniz birisi bana renkli yazicilarin her sayfaya gizli kodlar bastigini soylese katila katila gulerdim ama kanitlar cok acik. Haberi okuyunca kendimi James Bond filminde gibi hissettim.

Etiketler:

p>