<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9123432221727993451\x26blogName\x3dBilgi+Seli\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bilgiseli.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bilgiseli.blogspot.com/\x26vt\x3d-4842712886373334541', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

<$


Teknolojinin gelismesi insana dair herseyi bastan dusunmemize sebep oluyor. Hukuk, ahlak gibi konularda herkesin kolaylikla karar vermeye alistigi zemin hizla degismeye basladi. Mesela YouTube'deki istenmeyen videolara ne yapilacagi bilinemiyor, EksiSozluk icindeki birkac entry yuzunden kapatildi, ileride Google'in arama sonuclarindaki politik siteler yuzunden kapatilmayacaginin ise garantisi yok. Bunlar bizim ulkemize ozgu sorunlar gibi gozukse de aslinda genel bir probleme isaret ediyor.
Mesela ahlak acisindan bakinca da birakin gen teknolojilerini, daha onceki bir yazimda bahsettigim RFID teknolojisi bile bir suru cevaplamasi zor soru getiriyor insanoglunun karsina. Alin bakalim bir tane daha ilginc soru daha.
Bir onceki yazimda bilgisayar animayonlarindan bahsetmistim hatirlarsaniz. Bu animasyonlarla olmus aktorlerin yeniden canlandirildigi ise hepimizin malumu. Peki efendim bu yeniden canlandirilan aktorlerin telif haklari ne olacak. Mesela siz cok gelismis bilgisayarlarinizda Marlin Monroe'yu bir filmde oynattiniz, varislerine telif hakki odecek misiniz?
Veya Lord of The Rings'in Gollum'unun telif haklarini kim koruyacak. Birisi cikip bilgisayarla onun aynisi yapsa filminde de oynatsa parasini odeyecek mi yoksa ustune mi yatacak veya kopya cekenin aynisini yapip yapmadigina nasil emin olacagiz?
Bu sorularin cevaplari uzerine calisan insanlar var aslinda ama cevaplarini aramaktansa sorulari sormak daha eglenceli bana gore.

Etiketler:

p>