<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9123432221727993451\x26blogName\x3dBilgi+Seli\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bilgiseli.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bilgiseli.blogspot.com/\x26vt\x3d-4842712886373334541', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

<$


Bazi bilimsel konular medya sayesinde populerlige kavusunca isin bilimsel tarafi artik tartisilmaz hale geliyor. Bir kavram moda olmaya gorsun herkes isin aslini arastirmadan papagan gibi ayni seyleri soyluyor. "Hidrojen enerjisine gecelim dogayi temiz tutalim" sozleri de bunlardan biri. Soyleyince cok guzel duruyor da su basit gercegin kimse farkinda degil: Hidrojen enerji kaynagi degildir.

Evet, degildir cunku dogada bulunmaz. Komur madeni gibi hidrojen madeni yoktur, petrol kuyusu gibi hidrojen kuyusu da yoktur. Dolayisiyla benzin yerine hidrojen kullanmayi dusunuyorsaniz bu hidrojeni nasil elde edeceginizi de dusunmeniz gerekiyor. Malumunuz hidrojen sudan elektroliz yoluyla elde edilebilir. Fakat bu elektroliz icin de enerji harcamak gerekir. Hidrojeni yakarken elde ettiginiz enerji onu uretirken harcadiginizdan fazla olamaz (enerjinin korunumu). Hidrojeni uretirken kullanacaginiz enerji de "gercek" enerji kaynaklarindan elde edilebilir. Mesela komur santralinde elektrik yerine hidrojen uretmek, bu hidrojeni de araclarda kullanmak mumkundur.

Iste bu yuzden hidrojen sadece bir enerji tasiyicisidir. Nasil elektrik bir enerji kaynagi degil bir enerji tasiyicisiysa hidrojen de boyledir. Hidrojeni fosil yakitlardan faydalanarak uretirsek karbon yayilimini azaltamayiz ama karbonun sadece santralde uretilmesini saglayabiliriz. Boylelikle ortaya cikan karbonu dogaya salmadan saklamak mumkun olabilir. Araclar da hidrojen yakarken karbon salmadigi icin sehirlerin havasi daha temiz kalir. Fakat tekrar ediyorum, toplamda ortaya cikan karbon miktari azalmayacaktir.

Ne var ki hidrojeni tasimak ve saklamak masraflidir. Ayrica hidrojenin enerji yogunlugu (yani birim hacminin yakilmasiyla elde edilen enerji miktari) benzine gore cok daha az oldugu icin cok yuksek basincta saklamak gerekir. Bu yuzden hidrojen teknolojisinin yakin gelecekte pratik ve ekonomik bir kullanimin olmasi pek mumkun degildir. Ama herkes yine de pek heyecanli bu konuda.

Bana inanmiyorsaniz buraya bakabilirsiniz.

Etiketler: ,

p>
  Blogger Mertspan style="color:#767676;">| <$15 Haziran 2007 12:29:00 GMT+2a> | <$ span>

  <$Yazdıklarında haklısın ne var ki olayı şöyle düşünmek lazım, 50 yıl sonunda fosil yakıtlar bittiğinde ne olacak? Taşınabilir bir enerji kaynağına ihtiyaç duyulacak ve bu alanda bilimsel olarak şu anda olası görünen tek madde hidrojen. Bir 50 yıl sonra elektroliz cihazlarının maaliyetleri zoraki düşecek çünkü bu alana yatırım artacak, bu alanda araştırmalar sürekli olarak artmakta olduğu için de gelecekte daha verimli ve ekonomik çözümlerin çıkacağına inanıyorum.

  Hidrojen konusundaki asıl heyecanın sebebi herkesin yakında fosil yakıt devrinin kapanacağını bilmesinden ileri gelmektedir ve hidrojen bu konuda şu anda bilinen en iyi alternatifdir.p> <$Blogger Arzuspan style="color:#767676;">| <$16 Haziran 2007 05:03:00 GMT+2a> | <$ span>

  <$Hakikaten birçok konuda yazılar var. Boğulma tehlikesi atlattım:) Güzel yazılar. Bundan sonra takip etmek dileği ile.p> <$Blogger mehmetspan style="color:#767676;">| <$18 Haziran 2007 16:00:00 GMT+2a> | <$ span>

  <$Ezberbozan tesekkur ederiz, yine bekleriz :)

  Mert, hidrojen belki gelecekte araclarda ve evlerde kullanilabilir hale gelebilir ama fosil yakitlara alternatif olmasi mumkun degil. Cunku hidroliz cihazlari ne kadar ucuzlasa da, yaninca 100 KW enerji cikaracak hidrojeni uretmek icin en az 100 KW enerji harcamak gerekiyor. Bir sehirdeki arabalarin tamaminin hidrojen kullandigini dusunursen bu kadar cok hidrojeni uretebilmek icin hidroliz santralleri kurulmak zorunda. Fosil yakitlar bittiginde bu santrallerde ya nukleer enerji kullanilacak ya da yenilenebilir enerji denen ruzgar, hidroelektrik, biyoenerji gibi yakitlar.p> <$Anonymous mertspan style="color:#767676;">| <$19 Eylül 2010 19:44:00 GMT+2a> | <$ span>

  <$Aslında fosil yakıtlar hariç birde nükleer her enerji kaynağı güneşe çıkar. Rüzgar enerjisinin oluşması için havanın ısınıp yükselip soğuk havayla yer değiştirmesi, aynı şekilde yeryüzündeki suyun buharlaşıp yağmur olarak yağıp dağdan inip barajları doldurup hirdoelektrik santrallerden üretilmesi gibi gibi örnekler çoğaltılabilir.
  Ben hidrojen çok büyük bir enerji kaynağıdır diyorum. Fusion tepkimelerinde kütle enerji korunmaz. Fakat bu denli büyük enerjiyi kontrol etmek, depolamak olduça güç.
  Enerjiyi depolama ve taşıma alanlarına yatırım yapmak gerek. Neden derseniz radyoaktif elementlerden veya hirdojenden zaten yararlanacağız. Biz de yüksek kapasiteli aküler direnci az kablolar üretelim dünyada atıyorum ayda 1 tek santralde fusion tepkimesi gerçekleşe ihtiyacımızı karşılar diye düşünüyorum. Çok ütopik oldu ama benim mantığıma göre öyle olaması gerek.p>